onsdag 22 juli 2015

Jag är snart tillbaka

Efter avslutad utbildning, semester och annat har jag inte haft tid att skriva nya inlägg. Men jag lovar att snart vara tillbaka med intressanta inlägg och diskussioner. Håll tillgodo med mina tidigare inlägg så länge.

fredag 22 maj 2015

Att bli nekad jobb på grund av fel kön

 Läste en artikel på Aftonbladet igår om en 23-årig kvinna som inte fick jobb i en matbutik för att hon var just kvinna. Kvinnan som först tyckte att det var märkligt att hon inte fick jobbet ringde upp företaget för att fråga varför hon inte hade fått det så att hon visste det inför framtida ansökningar. Kvinnan som var ansvarig för rekryteringen hade svarat att "du har fel kön, helt enkelt". När kvinnan som sökte jobbet blev helt tyst hade den andra kvinnan fortsatt med orden ”Alltså inte så. Vi har för många tjejer och det blir så mycket kackel. Det var inget fel på dig, inte personligt.” Kvinnan som blev avvisad anmälde ärendet till Diskrimineringsombudsmannen (DO) som stämde butiken. Butiken erkände könsdiskriminering och kvinnan fick 75 000 kronor. Läs hela artikel här.

 
Jag har själv arbetat på flera arbetsplatser med övervägande kvinnor och jag kan absolut hålla med rekryteraren att med för många kvinnor kan det bli för mycket kackel. Det är bra att ha en blandning av alla sorters människor. Men ALDRIG (!!!) någonsin får en arbetsgivare låta det styra vilka personer som får ett arbete. Det är personens kompetens som ska avgöra och ingenting annat.
 
 
Diskrimineringslagen trädde i kraft den 1 januari 2009 och ersatte jämställdhetslagen och sex andra diskrimineringslagar. Diskrimineringslagen innehåller förbud mot diskriminering på sju olika grunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning samt ålder.
 
Diskrimineringsombudsmannen (DO) utövar tillsyn så att lagen följs. DO har ersatt de tidigare ombudsmännen Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Handikappombudsmannen och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning.

lördag 16 maj 2015

Min födelsedag

GRATTIS PÅ FÖDELSEDAGEN TILL MIG SJÄLV!

I DAG FYLLER JAG ÅR. DET MÅSTE SJÄLVKLART UPPMÄRkSAMMAS.
SÅ NU VET NI DET.

MINA PLANER FÖR DAGEN ÄR ATT ÄTA TÅRTA OCH ATT INTE TÄNKA FÖR MYCKET PÅ JURIDIKEN. DET GÖR JAG NÅGON ANNAN DAG.

fredag 15 maj 2015

Äktenskapsförord

  

Att gifta sig innebär att två personer blir makar i ett äktenskap. Äktenskapets rättsverkningar är väldigt långtgående och heltäckande. Äktenskapsrätten innebär att all makarnas egendom regleras. Man kan dock genom avtal begränsa rättsverkningarna genom ett äktenskapsförord. Kanske är det så att ni inte vill öppna upp hela "dörren" till den andra partnern.

Äktenskapsförordet är alltså ett avtal om vad som ska vara enskild egendom och vad som ska vara giftorättsgods. Enskild egendom ingår inte i en eventuell framtida bodelning som exempelvis sker om ni skulle hamna i en skilsmässa. Det som inte är enskild egendom är giftorättsgods. Man kan skriva ett äktenskapsförord inför ett äktenskap eller när som helst under ett äktenskap. Har ni en gång valt att skriva ett äktenskapsförord där ni preciserat vad som ska vara enskild egendom kan ni alltid ändra detta. Kanske känner ni efter några år att ni vill att all egendom ska vara giftorättsgods, då skriver ni helt enkelt ett nytt äktenskapsförord.


Äktenskapsförordet måste vara skriftligt och registreras hos Skatteverket för att vara giltigt. Skatteverket för in alla uppgifter i äktenskapsregistret. Det finns ingen särskild blankett för hur det ska se ut. Är ni osäkra är det alltid bra att ta kontakt med någon jurist eller advokat som kan hjälpa till att formulera ett äktenskapsförord. Det tillkommer alltid en ansökningsavgift när ni skickar in det till Skatteverket. Avgiften är för tillfället 275 kronor.

När ni är glada och lyckliga och fyllda av kärlek kanske ni inte kan och vill tänka på de juridiska frågorna. Men som sagt så är det många gånger som man i efterhand kommer på att man borde ha tänkt till före. Har ni likvärdig egendom kanske det spelar mindre roll men har någon av er ärvt en släktgård kanske man vill behålla den inom släkten och inte att den ska bli föremål för bodelning vid en eventuell skilsmässa.

onsdag 13 maj 2015

Fortsättningen på bröllop och juridik

När hindersprövningen är klar hos Skatteverket får man ett intyg om hindersprövning samt ett vigselintyg. Intyget gäller i fyra månader och skickas hem av Skatteverket. Båda intygen ska lämnas till vigselförrättaren.
 
Sverige införde 1995 en lag om registrerat partnerskap. Lagen innebar att två personer av samma kön kunde ingå partnerskap. Lagen avskaffades under 2009, så sedan den 1 maj 2009 har Sverige valt att ha en könsneutral äktenskapslagstiftning. Det innebär att två personer av samma kön kan ingå äktenskap med varandra och bli makar enligt Äktenskapsbalken 1:1.
 
Äktenskapet ingås genom en borgerlig vigsel eller genom vigsel inom ett trossamfund. En borgerlig vigsel förrättas av den person som länsstyrelsen förordnat. Förordnandet gäller en angiven dag eller för en viss period. Tidigare hade lagfarna domare i tingsrätt uppgiften att förrätta vigslar men de har nuförtiden inte kvar den uppgiften.
                           
 
Vigsel inom ett trossamfund får bara förrättas inom ett trossamfund som har vigseltillstånd och därigenom av en präst eller annan befattningshavare som har förordnats som vigselförrättare av Kammarkollegiet. Kravet på vigseltillstånd gäller också för Svenska kyrkan från och med den 1 maj 2009. Dessutom ska varje vigselförrättare inom Svenska kyrkan förordnas av Kammarkollegiet.
 
De blivande makarna måste båda personligen närvara samtidigt vid vigseln. Det går alltså inte att skicka ett ombud om någon mot förmodan skulle fundera på detta. Äktenskapet måste dessutom vara frivilligt för att det ska vara giltigt. Närvaro av släkt och vänner eller andra vittnen sker för att säkerställa att allt har gått rätt till.
 
När de blivande makarna har sagt ja till varandra har de alltså blivit makar. Det innebär som jag skrev igår en hel del juridiska rättsverkningar. Vill man begränsa dessa rättsverkningar kan man skriva ett äktenskapsförord. Om det tänkte jag skriva om på fredag.
 
 
 


tisdag 12 maj 2015

Bröllop och juridik

 
 
 
I helgen fick jag vara med om det fantastiska när två personen som älskar varandra sa JA till att ingå äktenskap. Bröllop innebär mycket planering och eftersom det var min syster som gifte sig har jag varit delaktig på många sätt. Bröllopsdagen är full av kärlek, känslor, tårar, glädje, skratt och mycket annat. Men vad innebär det egentligen att gifta sig? Vad måste man tänka på och på vilket sätt finns juridiken med på denna kärleksfyllda dag?
 
Jag har redan skrivit om en av lagens två samlevnadsformer, samboförhållanden. Den andra varianten är alltså äktenskap. Skillnaden mellan dessa två är att äktenskapets rättsverkningar är betydligt mer långtgående och heltäckande.
 
Äktenskapsrätten innebär att all makarnas egendom regleras. Man kan dock genom avtal begränsa rättsverkningarna genom ett äktenskapsförord (läs mer om detta i kommande inlägg).
 
Innan man som par får gifta sig måste man ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Det görs genom att fylla i en blankett och ansökan ska lämnas i god tid före vigseln. Följande hinder för äktenskap finns i svensk lag:
  • Ålder - bägge parter måste vara över 18 år. Tillstånd för giftemål för personer under 18 år kan fås av Länsstyrelsen
  • Släktskap - ni får inte vara nära släkt
  • Ingen part får redan vara gift eller vara registrerad partner.
Läs mer om hindersprövning på Skatteverkets hemsida.
 
Läs vidare om äktenskapet i nästkommande inlägg som kommer under veckan.
 
 


onsdag 6 maj 2015

Äntligen inlämnat!

 

Examensarbetet är över, examensrapporten är inlämnad och nu är det bara att vänta. Vänta på att dagen ska komma för opponering. Någon i min klass ska granska min rapport angående denna bloggen. Jag är inte speciellt nervös. Det är alltid kul att höra vad andra tycker. Vi kan tycka väldigt olika och kanske den personen ser saker som jag inte har sett. Jag ska själv opponera på ett arbete. Jag läste lite kort igår. Det var intressant och handlade om bouppteckning och testamente med mera.

Efter opponeringen kommer sen ett betyg och därefter är det examensdag om cirka 3 veckor. Då är jag färdigutbildad juridisk assistent - Paralegal. Jag kommer nog främst säga paralegal i fortsättningen. Tycker att det namnet låter lite proffsigare.

Tiden går så fort, tänk att det snart har passerat fyra terminer sen jag började min utbildning. Det har varit fantastiskt roligt och det bästa av allt är de praktikperioder man får genom att studera på yrkeshögskola. Att få vara ute på arbetsmarknaden, att få vara ute i verkligheten och att få arbeta och sätta sig in i riktiga ärenden är otroligt lärorikt. Man får med sig en kunskap som inte går att få i skolbänken. Funderar du som läser detta på att studera vidare eller känner någon som funderar på det så rekommenderar jag verkligen yrkeshögskola som utbildningsform.

Fram till examensdagen händer det massor och jag ska självklart fortsätta att förse er med diverse inlägg om juridik.